dilluns, 22 de març del 2021

Nou estudi sobre els tornados i les trombes marines a Catalunya

A mitjans de desembre de 2020 es va publicar a la revista "Atmospheric Research" un estudi elaborat conjuntament per membres de la Universitat de Barcelona, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Agència Pericial i el Servei Meteorològic de Catalunya sobre els tornados i les mànegues marines a Catalunya.

En aquest article es presenta un recull dels episodis de tornados i mànegues marines registrats a Catalunya entre els anys 2000 i 2019. Les observacions s'han obtingut de diverses fonts d'informació, entre les quals destaquen els observadors meteorològics, els mitjans de comunicació, les bases de dades ja existents, i sobretot durant la segona meitat del període d'estudi, les xarxes socials. Amb aquestes dades s'ha dut a terme una anàlisi de la distribució espacial i temporal dels episodis, de les característiques de les traces de danys i de l'impacte socioeconòmic.

Alguns dels resultats més rellevants són:
  • De mitjana, cada any es produeixen 5-6 tornados i 16-17 trombes marines a Catalunya, essent una de les àrees de la Mediterrània on més n'hi ha.
  • S'observa un increment dels episodis de menor "impacte" (tornados febles i mànegues marines allunyades de la costa) fruit de la millora en la detecció gràcies a la contribució de les xarxes socials.
  • La zona més afectada és el sector central del litoral i el prelitoral, incloent-hi les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona.
  • El 39% dels tornados són, en el seu origen, trombes marines.
  • El 8% dels tornados han estat significatius (d'intensitat EF2 o superior; vents de més de 179 km/h).
  • La majoria de les traces de danys generades pels tornados tenen una longitud inferior als 5 km i una amplada màxima de menys de 200 m, si bé ocasionalment poden superar els 20 km i els 500 m.
  • 26 persones han estat ferides per tornado durant el període d'estudi, i s'estima que els danys causats arriben als 30,8 milions d'euros.

Trobareu més informació en aquest enllaç: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105415

Resum de l'article "An overview of tornado and waterspout events in Catalonia (2000–2019)".